กินอาหารอย่างปลอดภัยต้องเลือกทานอย่างเหมาะสม

ก่อนจะทานอาหารเสริมควรพิจารณาขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเช่น ประโยชน์ต่อสุขภาพที่จะได้รับทั่วไปจากการทานอาหารเสริมชนิดนั้น ประโยชน์ความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้ที่ต้องการบริโภค เรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น วิธีการ ปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการบริโภคเป็นต้น ศึกษาข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนบริโภคเกี่ยวกับอาหารเสริม ส่วนผสมที่อยู่ในอาหารเสริม ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค วิธีการบริโภคผลข้างเคียงที่เคยเกิดขึ้นกับผู้บริโภครายอื่นๆ บางคนเจอผลข้างเคียงทำให้น้องชายไม่แข็งตอนดูหนังอาร์ หรืออ่อนแรงจนดูหนังอาร์ไม่ได้
ไม่บริโภคอาหารเสริมเพื่อใช้ในการรักษาอาการป่วยที่ตนเองสงสัย และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยคำแนะนำจากแพทย์ปริมาณระยะเวลาควรบริโภคอาหารเสริมชนิดนั้น
ไม่ทานอาหารเสริมแทนการใช้ยาในการรักษาหรือบริโภคร่วมกับยารักษาชนิดใดโดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์ หากต้องรับการผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาใด ๆ จะต้องแจ้งกับแพทย์ผู้ดูแลก่อนทุกครั้งว่ากำลังรับประทานอาหารเสริมตัวใดอยู่
ผู้ที่วางแผนจะมีบุตรตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ต้องระมัดระวังในการใช้อาหารเสริมใดๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะสารเคมีที่ได้รับอาจจะส่งต่อไปถึงทารกทำให้เกิดผลข้างเคียงและอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ และควรบริโภคอาหารเสริมและปฏอบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ถ้ายังไม่พร้อมก็ใช้หนังอาร์เถอะ
ถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กล่าวว่าเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ แต่ส่วนผสมในอาหารเสริมก็ไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าจะมีผลลัพธ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเสมอไป และในอาหารเสริมอาจจะมีส่วนประกอบของสารเคมีที่สามารถจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ถ้าหากบริโภคผิดวิธี หรืออาจจะส่งผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคบางรายโดยมีอาการแพ้ยาหรือแพ้สารใดๆ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้นักแสดงหนังอาร์เขาให้ความสำคัญมาก ดังนั้นผู้บริโภคที่มีความจำที่ตะเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมควรจะระมัดระวังในการบริโภคอยู่เสมอ หลังบริโภคอาหารเสริม หากมีผลข้างเคียงเกิดมีอาการเจ็บป่วยใดๆ ควรไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อที่จะได้ทำการตรวจรักษาในทันทีและแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังบริโภคอาหารเสริมชนิดใดอยู่
และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิเช่น โรคดบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ ควรที่ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริม เพราะอาจเกิดอาการข้่างเคียงจะทำให้อาการของโรคแย่ลงหรือมีผลต่อยาที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ช่วยรักษาให้ ร่างกายสมบูรณ์ 100% และผลที่ได้อาจไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล เพราะสภาพร่างกายแต่ะละคนต่างกัน